Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

0

Chọn hàm trong Excel là một trong những hàm Excel rất hữu ích và nó thậm chí còn hữu ích hơn khi kết hợp với các hàm khác mang lại một số lợi ích đáng kinh ngạc. Ở cấp độ cơ bản nhất, chúng tôi sử dụng chức năng Chọn để lấy một giá trị từ danh sách bằng cách chỉ định vị trí của nó. Trong bài học Excel sau đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số công dụng hữu ích của CHỌN hàm trong Excel và cũng trình bày cách kết hợp chức năng CHOOSE với các chức năng khác

Chọn hàm trong Excel

Chọn hàm trong Excel được tạo trong excel để trả về một giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định.

Cú pháp của hàm select cũng khá đơn giản như sau:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)

Cú pháp CHỌN hàm trong Excel có các đối số sau:

  • Index_num Bắt buộc. Chỉ định đối số giá trị để chọn. Index_num phải là một số từ 1 đến 254, hoặc một công thức hoặc tham chiếu đến ô chứa một số từ 1 đến 254.
    • Nếu như index_num là 1, CHOOSE trả về giá trị1; nếu nó là 2, CHOOSE trả về giá trị2; Vân vân.
    • Nếu như index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số giá trị cuối cùng trong danh sách, CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
    • Nếu như index_num là một phân số, nó được cắt bớt thành số nguyên thấp nhất trước khi được sử dụng.
  • Giá trị1, value2, … Giá trị 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Giá trị của đối số từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn một giá trị hoặc hành động để thực hiện dựa trên index_num. Đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên, công thức, hàm hoặc văn bản được chỉ định.

Ghi chú Nếu như index_num là một mảng, mọi giá trị được đánh giá khi đánh giá CHOOSE Các đối số giá trị để CHOOSE có thể là tham chiếu phạm vi cũng như các giá trị đơn lẻ. Ví dụ, công thức: = SUM (CHỌN (2, A1: A10, B1: B10, C1: C10)) Hàm CHOOSE được đánh giá đầu tiên, trả về tham chiếu B1: B10. Sau đó, hàm SUM được đánh giá bằng cách sử dụng B1: B10, kết quả của hàm CHOOSE làm đối số. Khi đó công thức trở thành = SUM (B1: B10)

Cách sử dụng chức năng Choose trong excel

Cách đơn giản nhất để sử dụng chức năng Chọn

Trong công việc hàng ngày được thực hiện với excel, chức năng Choose hiếm khi được sử dụng. Nhưng một vài trường hợp chúng ta cũng cần sử dụng hàm để tìm kiếm một số thông tin của bảng dữ liệu, ví dụ dưới đây minh họa chức năng của hàm: Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel 1Ngay sau khi nhập xong hàm, bạn sẽ nhận được giá trị mà hàm đã tìm kiếm trên bảng tính và trả về giá trị chính xác của dữ liệu mà bạn cần tìm. Đó là chức năng cơ bản của hàm và trong thực tế làm việc với excel người dùng thường kết hợp hàm để thực hiện các công việc nâng cao hơn.

Chọn hàm kết hợp với Sum. chức năng

Như chúng ta cũng đã biết ở bài trước, hàm Sum là hàm tính tổng các giá trị thường được sử dụng trong excel. Hàm SUM là một hàm khá phổ biến khi kết hợp với hàm Choose thì hàm sum sẽ thực hiện một công việc nâng cao hơn, hãy xem ví dụ bên dưới: Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel 2= SUM (CHỌN (2; D2: D5; E2: E5)) Tính tổng số tiền thu được từ bảng trên bằng công thức hàm tổng hợp, kết quả là 10500000. Tính tổng lượng sản phẩm đã bán theo công thức hàm như sau: = SUM (CHỌN (1; D2: D5; E2: E5))Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel 3

Chọn chức năng kết hợp với Countif. chức năng

Lựa chọn . chức năng cũng thường được sử dụng cùng với hàm đếm có điều kiện Countif Cách sử dụng ví dụ bằng cách sử dụng kết hợp chức năng Chọn với. chức năng Countif Sau Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel 4

Phần kết:

Chọn hàm trong Excel luôn là một hàm hỗ trợ đắc lực cho các hàm khác trong excel, không chỉ 2 hàm trên mà nó còn được kết hợp với nhiều hàm khác để làm công việc hiệu quả. Để kết hợp như thế nào có lẽ bạn phải tự tìm hiểu. Chúc các bạn học tốt.

✤ Top 20 bài viết Thủ thuật microsoft office mới nhất :

88vin game bài rút thưởng tiền uy tín mới ra! sunwintải iwin86
đổi thẻ mỗi ngày & tải win456 cc
Rate this post
Leave a comment