Cách sử dụng Hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH

0

Hàm Match trong Excel là một hàm giúp bạn tìm một giá trị trong một mảng. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là hàm Match sẽ trả về kết quả là vị trí tương đối của giá trị mà chúng ta cần tìm trong một vùng. Tuy nhiên, hàm Match có thể làm được nhiều hơn thế. Trong bài học này, các mẹo sẽ giúp bạn tìm hiểu về Cuộc thi đấu . chức năng Cách sử dụng Khớp trong Excel bạn

I. Khớp cú pháp hàm trong Excel

Hàm MATCH trong Excel tìm một mục đã chỉ định trong phạm vi của hộp tìm kiếm, rồi trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này.

Cú pháp của hàm Match như sau:

=MATCH(, , [ 1 trong 3 số : 1 hoặc 0 hoặc -1])

Ví dụ: nếu phạm vi A1: A3 chứa các giá trị 5, 25 và 38, công thức = MATCH (25, A1: A3,0) sẽ trả về 2, vì 25 là mục thứ hai trong phạm vi.

Giải thích công thức

 • , (tham số bắt buộc): là giá trị bạn muốn tìm vị trí tương đối trong mảng, có thể là số, văn bản, kiểu dữ liệu lôgic hoặc tham chiếu đến địa chỉ ô
 • (cũng là một tham số bắt buộc): khu vực bạn muốn tìm giá trị
  • [ 1 trong 3 số : 1 hoặc 0 hoặc -1]: Là tham số tùy chọn): xác định cách tìm kiếm
  • Nếu bạn nhập số 1 hoặc để trống: hàm Match sẽ tìm giá trị lớn nhất trong vùng tìm kiếm nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đang tìm. Lưu ý: khu vực tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nghĩa là từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất hoặc từ A đến Z
  • Nếu bạn nhập số 0: Hàm Match sẽ tìm giá trị chính xác cần tìm trong khu vực và trả về vị trí đầu tiên nó tìm thấy
  • Nếu bạn nhập số -1: hàm Match sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong phạm vi tìm kiếm lớn hơn hoặc bằng giá trị đang tìm. Lưu ý: khu vực tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, nghĩa là từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất hoặc từ Z đến A

Có vẻ hơi khó hiểu phải không? Hãy xem một ví dụ dưới đây

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp của hàm MATCH 1

Bây giờ gõ vào ô bạn muốn hiển thị kết quả công thức sau = MATCH (E3, A2: A8,0)

Ở đây, câu chuyện về Nhà vô địch của Vùng kiếm nằm ở vị trí tương đối là 1 trong vùng A2: A11, vì vậy kết quả của hàm Match của chúng ta trả về kết quả là 1.

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 2

Những lưu ý khi sử dụng hàm Khớp trong Excel

 • Hàm MATCH trong Excel Trả về vị trí của giá trị cần tra cứu trong lookup_array, không phải chính giá trị đó. Ví dụ: MATCH (“b”,{“a”, “b”, “c”}, 0) trả về 2, là vị trí tương đối của “b” trong mảng {“a”, “b”, “c”}.
 • Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa chữ thường khi khớp các giá trị văn bản.
 • Nếu không tìm thấy hàm MATCH nào phù hợp, nó sẽ trả về giá trị lỗi # N / A.
 • Nếu loại đối sánh là 0 và giá trị tìm kiếm là một chuỗi văn bản, bạn có thể sử dụng dấu chấm hỏi (?) Và ký tự đại diện dấu hoa thị.
 • trong đối số giá trị tìm kiếm. Một dấu hỏi phù hợp với bất kỳ ký tự đơn lẻ nào; dấu hoa thị khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị thực sự, hãy nhập dấu ngã (~) trước ký tự.

Nếu phạm vi tìm kiếm có một số giá trị trùng lặp, thì hàm Đối sánh sẽ trả về giá trị đầu tiên mà nó gặp phải

II. Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

Ví dụ sử dụng MATCH đơn giản Xem xét ví dụ trên, chúng tôi sẽ sử dụng Xác nhận dữ liệu

để kiểm tra từng tiêu đề câu chuyện trong bảng.Bước 1 : Chúng tôi sẽ tạo Xác nhận dữ liệu là Danh sách trong ô E3. Chọn ô E3 và sau đó đi đến Dữ liệu => Xác nhận dữ liệu

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 3Bước 2 : Cửa sổ Xác nhận dữ liệu bật lên chọn như sau với = $ A $ 2: $ A $ 8 là vùng chứa dữ liệu để tạo

Danh sách. nhấn VÂNGDanh sách của tôi sẽ được tạo

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 4Bước 3

: Nhập công thức sau vào ô E4 để sử dụng Khớp. chức năng

= MATCH (E3, A2: A8,0) nhấn đi vàotrên bàn phím sẽ thu được kết quả như sau

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp của hàm MATCH 5Bước 4: Sử dụng mũi tên trong ô E3 để kiểm tra các tên truyện khác

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp của hàm MATCH 6

Sử dụng MATCH trong Excel với các ký tự đại diện Giống như một số chức năng khác, Khớp hàm trong Excel

 • Chúng ta cũng có thể chơi với các ký tự đại diện:
 • Dấu hỏi (?) – đại diện cho 1 ký tự bất kỳ

Dấu hoa thị– đại diện cho bất kỳ số ký tự nào. (Chỉ được sử dụng với Khớp khi đối số thứ 3 của hàm Khớp có giá trị bằng 0) Bước 1: Chúng tôi có ví dụ sau: Tìm vị trí tương đối của câu chuyện đầu tiên bằng cách “Làm”Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 7 Bước 2 : Với hàm đối sánh sử dụng cùng một ký tự đại diện “*” = TRẬN ĐẤU (E3 & Chúng tôi nhận được kết quả 2: Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 8 Một ví dụ khác về dấu chấm hỏi ký tự đại diện (?) Với dữ liệu trong bảng trên:

= MATCH (“Ki? Long là bất tử”, A2: A9.0)

Ta nhận được kết quả là 5, là vị trí tương đối của tên truyện Kim Long Bất Bại Thân. Hàm MATCH kết hợp VLOOKUP Bạn có chắc là bạn đã biết? sử dụng chức năng vlookup sau đó? nếu không, bạn có thể nhấp vào cách sử dụng hàm vlookup tìm hiểu về chức năng này trước khi tiếp tục. Một vấn đề rất hay gặp của hàm Vlookup là: Lỗi khi bảng tra cứu thay đổi cấu trúc, giải pháp đầu tiên là bạn phải tổ chức dữ liệu trong Excel tốt hơn để tránh lỗi này. Nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một kỹ thuật để hạn chế lỗi này khi sử dụng hàm VLOOKUP. Chúng tôi có một ví dụ về hàm Vlookup như sau: Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 9 Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng hàm Vlookup trong Excel để trả về Đơn giá của truyện Vô địch kiếm. Chúng tôi sử dụng hàm Vlookup sau: = VLOOKUP (F3, $ A $ 2: $ C $ 9,3,0) Bây giờ chúng ta sẽ xóa cột Định lượngĐi . Ngay lập tức hàm Vlookup của chúng ta bị lỗi #REF! Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 10 Để tránh lỗi này, chúng tôi sẽ kết hợp các chức năng Match và Vlookup như sau: = VLOOKUP (F3, $ A $ 2: $ C $ 9, MATCH (C1, A1: C1,0), 0)Và bây giờ, chúng ta có thể thử xóa cột Đơn giá, kết quả là hàm Vlookup không còn bị lỗi nữa. Và Excel cũng sửa công thức cho chúng ta. Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel, cú pháp hàm MATCH 11

TRẬN ĐẤU (C1, A1: C1,0)

công thức này sẽ tìm kiếm từ “Đơn giá” tức là tiêu đề cột Đơn giá để xem nó ở đâu trong Phạm vi A1 B1 C1. Ban đầu, 3 cột dành cho vị trí 3, 2 cột dành cho vị trí 2, vì vậy việc thêm hoặc xóa cột sẽ không làm cho công thức vlookup của chúng ta bị lỗi. Phần kết: Đây là toàn bộ Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel cũng như làm thế nào

kết hợp hàm MATCH trong Excel với nhiều hàm khác như hàm VLOOKUP. Chúc các bạn học tốt.

✤ Top 20 bài viết Thủ thuật microsoft office mới nhất :

88vin game bài rút thưởng tiền uy tín mới ra! sunwintải iwin86
đổi thẻ mỗi ngày & tải win456 cc
Rate this post
Leave a comment