Browsing Category

Thủ thuật sửa lỗi

Không thể di chuyển hoặc sao chép các thư mục kích thước lớn từ HHD bên ngoài sang ổ cứng ngoài

Nếu bạn không thể di chuyển hoặc sao chép các thư mục lớn từ HHD bên ngoài sang ổ cứng ngoài khác, thì bài đăng này sẽ giúp giải quyết vấn đề. Di chuyển một tệp lớn hoặc một thư mục lớn không phải là hiếm. Hầu hết người dùng làm điều đó…
Read More...