Browsing Category

Thủ Thuật Windows

Lỗi kích hoạt, 0xC004C008: Máy chủ kích hoạt xác định rằng không thể sử dụng khóa sản phẩm được chỉ…

Gần đây bạn có gặp phải Mã lỗi kích hoạt Windows 10 không 0xC004C008 trên màn hình máy tính của bạn? Nếu vậy, bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố này. Sự cố này thường xảy ra khi bạn cài đặt, cập nhật hoặc nâng cấp Windows 10. Nó chỉ…
Read More...